Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
63 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 30/10/2018 22:53 bởi Vanachi
Trần Lê Sáng (1937-) quê làng Vân Hội, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay là Vân Hội, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thân sinh Trần Lê Hữu (1896-1980) là một học giả có tiếng. Ông nguyên là cán bộ nghiên cứu, phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bạng (Phùng Khắc Khoan)
  4
 2. Bảo Sơn tự (Trình Thuấn Du)
  2
 3. Bắc sứ sơ độ Lô giang (Nguyễn Trung Ngạn)
  6
 4. Canh đồng tri phủ hữu ty Mai Phong Lê công vận (Trần Nguyên Đán)
  3
 5. Canh thí cục chư sinh xướng thù giai vận (Trần Nguyên Đán)
  2
 6. Chu trung tức sự (Phạm Sư Mạnh)
  6
 7. Cung hoạ ngự chế động chương (Chu Văn An)
  9
 8. Dạ liệu vịnh (Phùng Khắc Khoan)
  2
 9. Đề thu giang tống biệt đồ (Trần Đình Thâm)
  5
 10. Động Đình hồ (Nguyễn Trung Ngạn)
  4
 11. Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi, nhân canh kỳ vận dĩ tặng (Trần Nguyên Đán)
  2
 12. Giang thôn xuân cảnh (Nguyễn Phi Khanh)
  6
 13. Hải Dương đạo trung kỳ 1 (Phùng Khắc Khoan)
  2
 14. Hải Dương đạo trung kỳ 2 (Phùng Khắc Khoan)
  2
 15. Hành tảo (Phùng Khắc Khoan)
  3
 16. Hỗ bái Sơn Lăng hồi kinh (Phạm Nhân Khanh)
  3
 17. Kiệt Đặc sơn (Nguyễn Trung Ngạn)
  4
 18. Ký nghiêm phụ thị huấn thi (Phùng Khắc Khoan)
  2
 19. Ký viễn hữu nhân (Phùng Khắc Khoan)
  3
 20. Lữ ngụ thư hoài tập cú (Phùng Khắc Khoan)
  3
 21. Lý Hạ Trai phỏng, phú thử thi vận dĩ đáp (Phạm Nhữ Dực)
  2
 22. Mai Thôn đề hình dĩ “Thành nam đối cúc” chi tác kiến thị, nãi thứ kỳ vận (Trần Nguyên Đán)
  2
 23. Ngẫu đề (Trần Nguyên Đán)
  3
 24. Ngọc lang quy (Khuông Việt thiền sư)
  13
 25. Nguyên nhật giang dịch (Lê Cảnh Tuân)
  3
 26. Nhạc Dương lâu kỳ 1 (Nguyễn Trung Ngạn)
  3
 27. Nhâm Dần niên lục nguyệt tác (Trần Nguyên Đán)
  3
 28. Nhâm Tý nguyên đán thọ phụ thân (Phùng Khắc Khoan)
  2
 29. Nhất quỹ (Bản Tịnh thiền sư)
  4
 30. Phật Tích liên trì (Phạm Nhân Khanh)
  4
 31. Phường (Phùng Khắc Khoan)
  3
 32. Quá Phù Đổng độ (Tạ Thiên Huân)
  3
 33. Quá Việt Tỉnh cương (Đỗ Tử Vi)
  3
 34. Quan Chu nhạc phú (Nguyễn Nhữ Bật)
  1
 35. Sơ hạ (Chu Văn An)
  10
 36. Tặng Bát Than tỳ tướng (Phạm Nhân Khanh)
  3
 37. Tặng Mẫn Túc (Trần Nguyên Đán)
  3
 38. Tặng Nam Đường công Trần kinh lược (Phạm Nhân Khanh)
  3
 39. Tân trúc (Phạm Nhân Khanh)
  5
 40. Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 1 (Phùng Khắc Khoan)
  4
 41. Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 2 (Phùng Khắc Khoan)
  4
 42. Thanh Hư động ký (Nguyễn Phi Khanh)
  1
 43. Thanh Lương giang (Chu Văn An)
  10
 44. Thất tịch (II) (Phạm Nhân Khanh)
  4
 45. Thiên Hưng trấn phú (Nguyễn Bá Thông)
  1
 46. Thu dạ (Phạm Nhân Khanh)
  5
 47. Thủ tuế (Phạm Nhân Khanh)
  5
 48. Thư cưu (Phùng Khắc Khoan)
  2
 49. Thứ vận tặng Thuỷ Vân đạo nhân (Chu Văn An)
  6
 50. Tiểu vũ (Trần Nguyên Đán)
  6
 51. Tống bắc sứ Ngưu Lượng (Trần Nghệ Tông)
  6
 52. Tống Thái y viện Bắc sứ (Phùng Khắc Khoan)
  2
 53. Trừ tịch Nguyễn Thanh Trai kiến ký (Phùng Khắc Khoan)
  2
 54. Trường An thành hoài cổ (Nguyễn Trung Ngạn)
  7
 55. Tự thuật kỳ 1 (Phùng Khắc Khoan)
  3
 56. Tự thuật kỳ 2 (Phùng Khắc Khoan)
  3
 57. Tức sự kỳ 1 (Nguyễn Trung Ngạn)
  7
 58. Vọng Đông Sơn Liễu Nhiên am (Trần Nghệ Tông)
  5
 59. Xuân nhật du sơn tự (Trần Công Cẩn)
  4
 60. Xuân ý tức sự (Phạm Nhữ Dực)
  2
 61. Xuất tây môn khẩu chiếm (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 62. Yên Tử giang trung (Nguyễn Trung Ngạn)
  8
 63. Yên Tử sơn Long Động tự (Nguyễn Trung Ngạn)
  6