Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 22/07/2008 09:14 bởi Vanachi
Nguyễn Nhữ Bật 阮汝弼 sinh quán ở đâu, thân thế và sự nghiệp ra sao đều chưa rõ chỉ biết ông là người cuối đời Trần.

Tác phẩm hiện còn một bài phú chép trong Quần hiền phú tập.