24.00
Nước: Việt Nam ()
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (3 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Huệ Chi (1 bài)
- Trần Lê Sáng (1 bài)
Tạo ngày 15/06/2008 11:47 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/06/2008 23:39 bởi Vanachi
Bản Tịnh thiền sư 本並禪師 (1100-1176) đời thứ 9, dòng Vô Ngôn Thông, họ Kiều 喬, người Phù Diễn, làng Vĩnh Khang. Thuở nhỏ rất ham học, hiểu thấu lẽ sống thác của đạo Phật và thông hết thuyết nhân nghĩa của đạo Nho. Sau theo học Mãn Giác thiền sư. Trong năm thứ hai hiệu Đại Định, ông vào tu ở am Bình Dương, núi Chí Linh. Sau một thời gian, ông làm trụ trì ở chùa Kiến An. Đầu năm Trinh Nguyên đời Lý thì mất, thọ 77 tuổi.

 

Tuyển tập chung