43.75
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2008 17:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/06/2008 20:30

鏡中出形像

幻身本自空寂生,
猶如鏡中出形像。
形像覺了一切空,
幻身須臾證實相。

 

Kính trung xuất hình tượng

Huyễn thân bản tự không tịch sinh,
Do như kính trung xuất hình tượng.
Hình tượng giác liễu nhất thiết không,
Huyễn thân tu du chứng thực tướng.

 

Dịch nghĩa

Tấm thân hư ảo này vốn từ hư không tĩnh mịch sinh ra,
Giống như cái “bóng” xuất hiện trong gương.
Đã hiểu rõ rằng chỉ có cái “bóng” thì hết thảy đều là không,
Tấm thân hư ảo phút chốc chứng được thực tướng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Tự nơi không tịch có thân mình
Mường tượng trong gương bóng với hình
Cảnh huyễn một khi đà tỉnh thức
Giây lâu, tướng thật hiện rành rành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Hoàng Lê

Vốn từ không tịch ảo thân sinh,
Như ở trong gương hiện bóng hình.
Hình bóng vẫn rằng “không” hết thảy,
Ảo thân, tướng thực, chứng rành rành.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân từ không tịch mà sinh
Tựa như cái bóng hiện hình trong gương
Hiểu ra hết thảy vô thường
Hốt nhiên thực tướng chợt bừng sáng ngay

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tấm thân này vốn từ hư không,
Giống tựa “bóng hình” hiện ở gương.
Hiểu “bóng” chỉ là “không” hết thảy,
Ảo thân thực tướng chốc rồi tường.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân này vốn từ hư không,
Tựa như cái “bóng” hiện trong gương này.
Hiểu rằng chỉ “bóng” đều “không”,
Ảo thân thực tướng tỏ tường chợt ngay.

15.00
Trả lời