14.00
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/06/2006 07:30 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/07/2008 10:03 bởi Vanachi
Tịnh Không thiền sư 凈空禪師 (1091-1170) họ Ngô 吳, người huyện Phúc Châu, Trung Quốc, thuộc thế hệ thứ 10 dòng thiền Vô Ngôn Thông. Năm 30 tuổi sang nước ta, tu ở chùa Khai Quốc, phủ Thiên Đức. Theo Thiền uyển tập anh, lúc đầu ông tu theo phương pháp khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một hạt vừng hay một hạt ngô, khi nhập định thì ngồi suốt mấy đêm liền không ngủ. Một hôm, nhân bàn bạc với một nhà sư khác về “pháp thân”, “pháp nhãn”, ông mới biết mình chưa giác ngộ được chính đạo. Vì thế, theo lời khuyên của nhà sư này, ông đến học với Thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du. Sau ba năm, lĩnh hội được “ý chỉ” của thầy, ông lại trở về chùa Khai Quốc dạy học và trở thành một nhà sư rất nổi tiếng. Ông mất năm Canh dần, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ tám (1170). Tác phẩm chỉ còn mấy đoạn kệ đọc nhân lúc đàm đạo với học trò.

 

Tuyển tập chung