Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ:
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2008 20:35

發大願

世世生生,
不昧佛旨。
自覺覺他,
無間彼此。
方便提攜,
入於一揆。

 

Phát đại nguyện

Thế thế sinh sinh,
Bất muội Phật chỉ.
Tự giác giác tha,
Vô gian bỉ thử.
Phương tiện đề huề,
Nhập ư nhất quỹ.

 

Dịch nghĩa

Đời đời kiếp kiếp,
Chẳng bao giờ làm mờ tối ý chỉ của Phật.
Mình tự giác ngộ để giác ngộ cho người,
Không phân biệt kẻ này, người khác.
Sẵn sàng dìu dắt,
[Để họ] cùng đi vào một đường lối chung.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Kiếp kiếp lại đời đời,
Phật chỉ phải sáng ngời.
Ta, người đều giác ngộ,
Đây, đó chẳng phân đôi.
Dắt dìu nhau phương tiện,
Một lối cùng tới nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kiếp kiếp đời đời
Chẳng mờ ý Phật
Độ người độ mình
Đó đây chẳng khác
Dìu dắt sẵn sàng
Lối chung cùng bước

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời đời kiếp kiếp con người,
Chẳng mờ quên bẳng những lời chí tôn.
Giác tha tự giác luôn luôn
Người sang kẻ khó không còn biệt phân.
Sẵn sàng dìu dắt chăn dân,
Để cùng đi đúng vào làn lối chung.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời đời kiếp kiếp cõi con người,
Phật chỉ bao giờ cũng sáng ngời.
Tự giác giác tha rồi độ thế,
Người sang kẻ khó giống nhau thôi.
Chăn dân dìu dắt sẵn sàng mãi,
Cùng bước lối chung mới tới nơi.

15.00
Trả lời