Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2021 14:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/11/2021 14:38

自勉

聖賢岸不遠,
一趣亦易到。
自强男子心,
益壯丈夫志。
世路是非茫,
天機消息巧。
賦與不爲貧,
恆性勉自保。

 

Tự miễn

Thánh hiền ngạn bất viễn,
Nhất xúc diệc dị đáo.
Tự cường nam tử tâm,
Ích tráng trượng phu chí.
Thế lộ thị phi mang,
Thiên cơ tiêu tức xảo.
Phú dữ bất vi bần,
Hằng tính miễn tự bảo.

 

Dịch nghĩa

Bờ thánh hiền chẳng xa xôi
Đã đi cũng dễ đến
Tự cường là tấm lòng của bậc nam tử
Làm cho thêm mạnh mẽ là chí của đấng trượng phu
Đường đời việc phải, việc trái rất nhiều
Cơ trời giảm đi rồi tăng lên thật là khéo
Trời phú cho ta chẳng phải nghèo
Tính thường của ta là giữ lấy sự cố gắng


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơn Nam

Bờ thánh hiền không xa
Đã đi là đến bờ
Tự cường, lòng nam tử
Ích tráng, chí trượng phu
Phải trái đầy thế lộ
Tăng giảm khéo thiên cơ
Trời cho không nghèo ngặt
Bền giữ nết sau xưa


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bờ bến thánh hiền chẳng xa xôi,
Đã đi thì cũng dễ đến nơi.
Tự thân là tấm lòng nam tử,
Mạnh mẽ thêm nhiều chí trượng phu.
Đường đời luôn có điều phải, trái
Thăng trầm do khéo dựa cơ trời.
Chẳng phải ta nghèo do trời phú,
Ta hãy luôn thường cố gắng thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời