Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2021 19:03

暮過拋山

峙留今古常如此,
身世浮游當奈何。
羈客飄蓬千里去,
漁舟長笛一聲過。
風塵極目家何在,
煙靄漫空日正斜。
暮鳥歸巢樵徑斷,
滿山花草滿江波。

 

Mộ quá Phao Sơn

Trì lưu kim cổ thường như thử,
Thân thế phù du đương nại hà.
Ky khách phiêu bồng thiên lý khứ,
Ngư chu trường địch nhất thanh qua.
Phong trần cực mục gia hà tại,
Yên ái mạn không nhật chính tà.
Mộ điểu quy sào tiều kính đoạn,
Mãn sơn hoa thảo mãn giang ba.

 

Dịch nghĩa

Sông núi xưa nay thường như thế
Thân thế như con phù du biết làm thế nào
Lữ khách phiêu bạt nơi xa ngoài ngàn dặm
Một tiếng sáo dài lướt qua chiếc thuyền người đánh cá
Mở hết tầm mắt nhìn vào gió bụi, nhà ta ở đâu
Mây mù giăng khắp, mặt trời đã xế
Chim chiều đã bay về tổ, bước chân người kiếm củi cũng vắng rồi
Chỉ còn đầy núi là hoa cỏ, đầy sông là sóng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơn Nam

Sông núi xưa nay thường vẫn vậy
Biết sao? Thân thế tựa phù du
Nổi trôi bước khách, con đường thẳm
Nhẹ lướt thuyền chài, tiếng sáo thu
Nhà cửa mắt nhìn, tung gió bụi
Chiều hôm bóng xế, toả mây mù
Chim về tổ nghỉ, tiều về khuất
Núi, cỏ hoa đầy, sông, sóng xô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Vẫn là sông núi xưa nay
Biết sao thân thế như loài phù du
Chân đi phiêu bạt tít mù
Sáo dài một tiếng thả ru thuyền chài
Nhà đâu mắt gió bụi cay
Mây giăng mù mịt bóng dài hoàng hôn
Chim về tổ, tiều về thôn
Chỉ còn hoa cỏ núi, sông sóng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời