Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim An-gug (1 bài)
- Jeong Do Jeon (1 bài)
- Yi Chon-o (1 bài)
- Lee Hwang (1 bài)
- Lee Saek (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/10/2018 14:25 bởi Vanachi
Seo Geo-jeong 서거정 (chữ Hán: Từ Cư Chính 徐居正, 1420-1492) tự Cương Trọng 剛仲, hiệu Tứ Giai Đình 四佳亭, thuỵ hiệu Văn Trung 文忠, là văn thần vương triều Triều Tiên, là đại biểu phái từ chương. Ông đỗ trạng nguyên năm 1456, trải qua các chữ Tập hiền điện bác sĩ, Phó tu soạn, Tả tán thành. Ông từng vào cung 5 lần, quản lý kinh ác 45 năm, văn hành 23 năm, chấp chưởng khoa cử khảo thí 23 năm. Ông từng đi sứ nhà Minh đời Thành Tông năm 1460.

Trước tác của ông rất nhiều, nay còn Tứ giai tập 四佳集 30 quyển, Đông nhân thi thoại 東人詩話 2 quyển, Bút uyển tạp ký 筆菀雜記 2 quyển, Thái bình nhàn thoại hoạt kê truyền 太平閒話滑稽傳 4 quyển.