次安南使梁鵠詩韻

萬國梯航日,
同時近耿光。
弟兄均四海,
談笑卽吾鄕。
已喜新知樂,
那堪別恨長。
他年南北思,
雲水正茫茫。

 

Thứ An Nam sứ Lương Hộc thi vận

Vạn quốc thê hàng nhật,
Đồng thời cận cảnh quang.
Đệ huynh quân tứ hải,
Đàm tiếu tức ngô hương.
Dĩ hỷ tân tri lạc,
Na kham biệt hận trường.
Tha niên nam bắc tứ,
Vân thuỷ chính mang mang.

 

Dịch nghĩa

Từ muôn nước vượt núi cao biển sâu tới chầu,
Cùng lúc được gần ánh quang minh.
Người trong bốn bể đều là anh em,
Cười nói kể chuyện quê nhà.
Đã mừng quen biết thêm bạn mới vui khôn xiết,
Đâu chịu được cảnh buồn hận khi biệt ly.
Kẻ nam người bắc, sau này còn có nhớ,
Mây nước mênh mông nỗi buồn thương.


Từ Cư Chính trong lần đi sứ nhà Minh (Trung Quốc) năm 1460 (đời Minh Thành Tông), có gặp và trao đổi thơ với sứ thần nhà Lê sơ nước ta là Lương Như Hộc tại Yên Kinh. Sách Thành Tông thực lục cho biết Từ Cư Chính làm thơ, được Lương Hộc hoạ lại. Sau đấy Từ Cư Chính cảm xúc làm liên tiếp 10 bài thơ đáp lại, và Lương Hộc đã thán phục khen “Chân thiên hạ kỳ tài dã!” (Bậc kỳ tài thực sự trong thiên hạ).

Trong Tứ giai thi tập 四佳詩集 của Từ Cư Chính còn tìm thấy ba bài thơ khác được cho là của Từ Cư Chính tặng Lương Như Hộc, gồm bài này được Lương Như Hộc hoạ lại, và hai bài khác đề Quản Thành tử, tặng Lương phụng sứ 管城子,贈梁奉使.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Muôn nước xa xôi quá
Đồng thời giống cảnh quang
Anh em bốn biển cả
Cười nói chuyện quê hương
Vui vẻ bạn bè mới
Ngán thay hận biệt trường
Bắc nam còn nhớ mãi
Mang mác nước mây đường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Vượt biển trèo non muôn nước chầu,
Cùng hôm triều hội được thấy nhau.
Người trong bốn biển anh em cả,
Nói cười hỏi chuyện những quê đâu.
Quen thêm bạn mới vui khôn xiết,
Biệt li buồn hận lúc xa nhau.
Kẻ nam người bắc ngày sau nhớ,
Mênh mang mây nước vẫn một màu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trèo non vượt biển về chầu
Cùng khi triều hội thấy nhau thật mừng
Anh em bốn biển cùng chung
Nói cười thăm hỏi quê vùng những đâu
Mừng vui bạn mới quen nhau
Đâu hay li biệt lòng sầu chia phôi
Kẻ nam người bắc đôi nơi
Mênh mang mây nước đầy vơi nỗi lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời