Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hye Geun (1 bài)
- Yi Chon-o (1 bài)
- Jeong Do Jeon (1 bài)
- Lee Cho-nyon (1 bài)
- Yi Cho-nyon (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/06/2017 11:23 bởi hongha83
Lee Saek 이색 (1328-1396) tên Hán là Lý Sắc 李穡, ông là chính khách, học giả, văn nhân nổi tiếng giai đoạn Hậu kỳ Goryeo. Ông đỗ Tiến sĩ năm 1341, sau đó nghiên cứu Tân Nho ở Trung Hoa, được giữ chức trong Hàn lâm viện. Năm 1356, ông trở về Goryeo, được giữ một số chức vụ quan trọng trong triều đình. Do những tranh giành chính trị cuối thời Goryeo, hơn một lần ông đã bị lưu đày. Lee Saek để lại 6.000 bài thơ.