Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2018 14:46

管城子,贈梁奉使其二

胷中磊落五車書,
珠玉紛紛咳唾餘。
自是投章同縞帶,
何曾報答望瓊琚。

 

Quản Thành tử, tặng Lương phụng sứ kỳ 2

Hung trung lỗi lạc ngũ xa thư,
Châu ngọc phân phân khái thoá dư.
Tự thị đầu chương đồng cảo đới,
Hà tằng báo đáp vọng quỳnh cư.

 

Dịch nghĩa

Trong lòng lỗi lạc sách đầy cả năm xe,
Lời châu tiếng ngọc tuôn ra có thừa.
Từ đây buông lời văn chương cùng kết tình hữu hảo,
Đâu cần báo đáp trông cầu ngọc quỳnh ngọc cư.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Chất đầy trong bụng năm xe sách
Nhả ngọc phun châu có đến thừa
Vốn dĩ văn chương thân thế hợp
Bao giờ báo đáp ngọc quỳnh cư

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Lỗi lạc trong lòng sách ngũ xa,
Lời châu tiếng ngọc sẵn tuôn ra.
Kết nối văn chương tình hữu hảo,
Ngọc quỳnh đâu dám vọng trông xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời