Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 14:44

管城子,贈梁奉使其一

中書老去禿難書,
揮洒時時態有餘。
萬古流傳毛穎傳,
文章誰復擬瓊琚。

 

Quản Thành tử, tặng Lương phụng sứ kỳ 1

Trung thư lão khứ ngốc nan thư,
Huy sái thì thì thái hữu dư.
Vạn cổ lưu truyền Mao Dĩnh truyện,
Văn chương thuỳ phục nghĩ quỳnh cư.

 

Dịch nghĩa

Cây bút già cũ rồi, trụi lơ cùn khó viết ra được nữa,
Chứ phong thái vung vẩy lúc nào chả có thừa.
Từ xưa đã lưu truyền câu truyện của Mao Dĩnh,
Tài văn chương như thế, ai làm lại được như ngọc quỳnh, ngọc cư.


Hai bài thơ này thấy trong Tứ giai thi tập 四佳詩集, tiếp theo bài Thứ An Nam sứ Lương Hộc thi vận 次安南使梁鵠詩韻 xướng hoạ với sứ thần nhà Lê sơ nước ta là Lương Như Hộc khi hai người gặp nhau tại Yên Kinh (Trung Quốc) năm 1460. Căn cứ theo tên bài và nội dung, có thể Từ Cư Chính đã tặng Lương Như Hộc cây bút và kèm hai bài thơ này.

Mao Dĩnh truyện của Hàn Dũ có nói rằng bút làm nên Quản Thành tử, từ đấy Quản Thành tử dùng để chỉ bút.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Trung thư lão biệt không thành chữ
Vận bút thường thường cảm xúc thừa
Vạn cổ lưu truyền Mao Dĩnh truyện
Văn chương ai đáp ngọc quỳnh cư

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Bút trụi đầu cùn viết khó ra
Chứ đây phong thái vẫn dư mà.
Từ xưa lưu truyền tên Mao Dĩnh,
Văn chương ai được ngọc quỳnh ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời