Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đặng Trần Côn (15 bài)
- Phan Kính (2 bài)
- Phạm Đình Trọng (2 bài)
- Ninh Ngạn (2 bài)
- Nguyễn Cư Trinh (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/10/2018 14:46 bởi Vanachi
Trần Văn Trứ 陳文𤏸 (1715-?) người làng Từ Ô, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, là người nổi tiếng thanh liêm và nhân hậu. Đỗ hoàng giáp năm 1743, làm quan đến Thiêm đô ngự sử, kiêm Quốc tử giám trực giảng, sau cáo quan về dạy học. Tác phẩm có Hoa thiều hậu mệnhVịnh sử tập. Thấy chính sự trong triều quá đỗi mục nát, ông cáo lão về trí sĩ.