Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/10/2018 01:42 bởi Vanachi
Trương Phu Duyệt 張孚說 người xã Kim Đâu, huyện Thanh Miện, Hải Dương, là một đại thần thời Lê sơ, đỗ hoàng giáp năm 1505 (niên hiệu Đoan Khánh), làm quan đến thượng thư bộ Lại. Khi Mạc Đăng Dung giành ngôi nhà Lê sơ, ông bị bắt thảo chiếu truyền ngôi nhưng ông mắng Đăng Dung và không chịu viết nên bị bãi về làng.

Theo Phan Huy Chú, do không theo nhà Mạc, Trương Phu Duyệt được khen là có tiết nghĩa. Phan Huy Chú có viết một mục về ông trong Lịch triều hiến chương loại chí.

Trương Phu Duyệt có đền thờ tại Đình Xuân Quan ở Văn Giang, Hưng Yên. Ông còn là thành hoàng làng Long Hưng và thành hoàng của hai thôn Kim Trang Tây và Kim Trang Đông ở xã Lam Sơn.