15.00
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Thì Nhậm (180 bài)
- Phạm Thái (18 bài)
- Ngọc Hân công chúa (2 bài)
- Nguyễn Hữu Chỉnh (22 bài)
- Trần Danh Án (25 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/10/2018 09:39 bởi Vanachi
Nguyễn Hoằng Khuông 阮宏匡 làm quan Hình bộ hữu thị lang dưới thời vua Quang Trung, năm 1790 từng được cử làm chánh sứ sang nhà Thanh tạ ơn Thanh Cao Tông (Càn Long) phong vương và chúc thọ 80 tuổi.

 

Tuyển tập chung