恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩

筵開前節值新旬,
春煖名園詔問頻。
恩侈帡幪高覆物,
澤覃優渥廣同人。
懷侯柔遠天生聖,
飽德觀光子慕親。
化外幸陪冠帶會,
期頤介壽拜皇仁。

 

Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi

Diên khai tiền tiết trị tân tuần,
Xuân noãn danh viên chiếu vấn tần.
Ân xỉ bình mông cao phúc vật,
Trạch đàm ưu ác quảng đồng nhân.
Hoài hầu nhu viễn thiên sinh thánh,
Bão đức quan quang tử mộ thân.
Hoá ngoại hạnh bồi quan đới hội,
Kỳ di giới thọ bái hoàng nhân.

 

Dịch nghĩa

Tiệc khai trước buổi, vừa lúc đầu tuần mới,
Ngày xuân ấm áp, vườn ngự chiếu gọi cả.
Ân nhiều đội đức phủ cả muôn vật,
Huệ trạch lan rộng khắp mọi người.
Yêu mến chư hầu, vỗ về kẻ xa, trời sinh thánh nhân,
Kẻ bề tôi no đức thánh, ngắm vẻ rạng ngời như người con mộ hiếu.
Nơi ngoài tầm giáo hoá cũng được may theo hội cân đai này,
Mong chúc cho thánh hoàng nhân thọ muôn tuổi.


Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Vừa tiết tiệc khai lúc đầu tuần,
Chiếu vào vườn ngự ấm hơi xuân.
Ân nhiều đội đức phủ muôn vật,
Huệ trạch rộng ban khắp đồng nhân.
Yên vỗ kẻ xa, trời sinh thánh,
Bề tôi no đức, hiếu yêu thân.
Ngoài tầm giáo hoá may gặp hội,
Thánh hoàng mong chúc thọ muôn xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiệc khai trước buổi lúc đầu tuần,
Vườn ngự chiếu soi ấm tiết xuân.
Đội đức ân nhiều trùm vạn vật,
Rộng ban huệ trạch khắp muôn dân.
Chư hầu yêu mến, trời sinh thánh,
Đức độ bề tôi, bậc hiếu thân.
Giáo hoá ngoài tầm may gặp hội,
Thánh hoàng mong chúc thọ muôn phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời