01/10/2022 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi
恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩

Tác giả: Nguyễn Hoằng Khuông - 阮宏匡

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 09:43

 

Nguyên tác

筵開前節值新旬,
春煖名園詔問頻。
恩侈帡幪高覆物,
澤覃優渥廣同人。
懷侯柔遠天生聖,
飽德觀光子慕親。
化外幸陪冠帶會,
期頤介壽拜皇仁。

Phiên âm

Diên khai tiền tiết trị tân tuần,
Xuân noãn danh viên chiếu vấn tần.
Ân xỉ bình mông[1] cao phúc vật,
Trạch đàm ưu ác quảng đồng nhân.
Hoài hầu nhu viễn thiên sinh thánh,
Bão đức quan quang tử mộ thân.
Hoá ngoại hạnh bồi quan đới hội,
Kỳ di giới thọ bái hoàng nhân.

Dịch nghĩa

Tiệc khai trước buổi, vừa lúc đầu tuần mới,
Ngày xuân ấm áp, vườn ngự chiếu gọi cả.
Ân nhiều đội đức phủ cả muôn vật,
Huệ trạch lan rộng khắp mọi người.
Yêu mến chư hầu, vỗ về kẻ xa, trời sinh thánh nhân,
Kẻ bề tôi no đức thánh, ngắm vẻ rạng ngời như người con mộ hiếu.
Nơi ngoài tầm giáo hoá cũng được may theo hội cân đai này,
Mong chúc cho thánh hoàng nhân thọ muôn tuổi.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Vừa tiết tiệc khai lúc đầu tuần,
Chiếu vào vườn ngự ấm hơi xuân.
Ân nhiều đội đức phủ muôn vật,
Huệ trạch rộng ban khắp đồng nhân.
Yên vỗ kẻ xa, trời sinh thánh,
Bề tôi no đức, hiếu yêu thân.
Ngoài tầm giáo hoá may gặp hội,
Thánh hoàng mong chúc thọ muôn xuân.
Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

[1] Chỗ này tác giả chơi chữ. “Bình mông” vừa ý nghĩa che chở vừa miêu tả cái lều tròn (hoa cái) vua Càn Long dùng làm hành tại để tiếp phiên vương và sứ thần (thường là cho các phiên thuộc Mông Cổ, Tân Cương vùng quan ngoại). Ân trạch thấm khắp mọi người ám chỉ việc vua Càn Long tự tay ban rượu cho các sứ thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoằng Khuông » Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi