恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩

九十韶光甫二旬,
靈園鶯燕報春頻。
星馳輪轡趨行殿,
雲集衣冠拜聖人。
仰見英君德得壽,
可知天命敬惟親。
金章玉席洪恩浹,
瀘傘難酬頂踵仁。

 

Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi

Cửu thập thiều quang phủ nhị tuần,
Linh viên oanh yến báo xuân tần.
Tinh trì luân bí xu hành điện,
Vân tập y quan bái thánh nhân.
Ngưỡng kiến anh quân đức đắc thọ,
Khả tri thiên mệnh kính duy thân.
Kim chương ngọc tịch hồng ân giáp,
Lô Tản nan thù đỉnh chủng nhân.

 

Dịch nghĩa

Thiều quang chín chục vừa đủ hai tuần,
Vườn kia oanh yến thi nhau báo tin xuân.
Ruổi sao, rong xe giữ cương mà theo hàng đến điện trầu,
Áo quần mây tụ chiêm bái thánh nhân.
Cúi trông đấng anh quân đức cao đắc thọ,
Mới hay mệnh lớn ở chỗ kính người thân.
Chương vàng chiếu ngọc ân lớn phủ khắp,
Vùng sông Lô, núi Tản khôn xiết báo đáp, đội theo dấu nhân.


Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Thiều quang chín chục đủ hai tuần,
Vườn kia oanh yến báo tin xuân.
Ruổi sao, rong lối điện triều kiến,
Mây tụ y quan bái thánh nhân.
Mong đấng anh quân đức đắc thọ,
Thực hay mệnh lớn kính người thân.
Chương vàng chiếu ngọc ân phủ khắp,
Núi Tản dòng Lô đội dấu nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiều quang chín chục vừa hai tuần,
Oanh yến thi nhau báo nhạn xuân.
Xe ngựa ruổi dong về bệ kiến,
Áo xiêm mây tụ bái hiền nhân.
Anh quân trông đấng đức cao thọ,
Mệnh lớn mới hay kính bậc thân.
Chiếu ngọc chương vàng ân phủ khắp,
Sông Lô núi Tản đáp người nhân.

11.00
Trả lời