恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩

天眷皇王啟壽旬,
億年聖澤祝聲頻。
御園日煖常佳氣,
華宴春濃及遠人。
星度共旋依北極,
威顏咫只仰慈親。
觀光幸綴明堂列,
頂踵均沾雨露仁。

 

Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi

Thiên quyến hoàng vương khởi thọ tuần,
Ức niên thánh trạch chúc thanh tần.
Ngự viên nhật noãn thường giai khí,
Hoa yến xuân nùng cập viễn nhân.
Tinh độ cộng toàn y bắc cực,
Uy nhan chỉ chỉ ngưỡng từ thân.
Quan quang hạnh xuyết minh đường liệt,
Đỉnh chủng quân triêm vũ lộ nhân.

 

Dịch nghĩa

Trời mến hoàng vương mở tuần tiệc thọ,
Thánh trạch tung hô chúc muôn tuổi.
Vườn ngự ngày xuân trùm khí ấm đẹp tươi,
Yến tiệc xuân nồng đến cả người phương xa.
Như các sao cùng đúng độ chầu về bắc cực,
Uy nhan trong gang tấc như thấy đấng từ thân.
Ngắm thịnh hội, mừng được dự hàng điểm nơi Minh đường,
Nối gót đội ơn mưa móc thánh nhân.


Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trời mến hoàng vương mở thọ tuần,
Tung hô thánh trạch chúc muôn xuân.
Vườn ngự đẹp tươi thời tiết tốt,
Xuân nồng yến tiệc viễn phương nhân.
Các sao đúng độ chầu cực bắc,
Uy nhan gang tấc đấng từ thân.
Thịnh hội Minh đường, mừng được dự,
Nối gót gội mưa móc thánh nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng vương trời mến thọ mừng tuần,
Thánh trạch tung hô chúc vạn xuân.
Vườn ngự đẹp tươi trùm khí ấm,
Xuân nồng yến tiệc người xa gần.
Các sao đúng độ cùng chầu bắc,
Gang tấc uy nhan từ thấy thân.
Thịnh hội minh đường mừng được dự,
Đội ơn nối gót thánh mưa nhân.

11.00
Trả lời