01/12/2021 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi
恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩

Tác giả: Lê Lương Thận - 黎梁慎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 10:06

 

Nguyên tác

天眷皇王啟壽旬,
億年聖澤祝聲頻。
御園日煖常佳氣,
華宴春濃及遠人。
星度共旋依北極,
威顏咫只仰慈親。
觀光幸綴明堂列,
頂踵均沾雨露仁。

Phiên âm

Thiên quyến hoàng vương khởi thọ tuần,
Ức niên thánh trạch chúc thanh tần.
Ngự viên nhật noãn thường giai khí,
Hoa yến xuân nùng cập viễn nhân.
Tinh độ cộng toàn y bắc cực,
Uy nhan chỉ chỉ ngưỡng từ thân.
Quan quang hạnh xuyết minh đường liệt,
Đỉnh chủng quân triêm vũ lộ nhân.

Dịch nghĩa

Trời mến hoàng vương mở tuần tiệc thọ,
Thánh trạch tung hô chúc muôn tuổi.
Vườn ngự ngày xuân trùm khí ấm đẹp tươi,
Yến tiệc xuân nồng đến cả người phương xa.
Như các sao cùng đúng độ chầu về bắc cực,
Uy nhan trong gang tấc như thấy đấng từ thân.
Ngắm thịnh hội, mừng được dự hàng điểm nơi Minh đường,
Nối gót đội ơn mưa móc thánh nhân.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trời mến hoàng vương mở thọ tuần,
Tung hô thánh trạch chúc muôn xuân.
Vườn ngự đẹp tươi thời tiết tốt,
Xuân nồng yến tiệc viễn phương nhân.
Các sao đúng độ chầu cực bắc,
Uy nhan gang tấc đấng từ thân.
Thịnh hội Minh đường, mừng được dự,
Nối gót gội mưa móc thánh nhân.
Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Lương Thận » Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi