Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 03/10/2018 16:15 bởi Vanachi
Phạm Khiêm Ích 范谦益 (1679-1740) nguyên họ Nguyễn, làm con nuôi họ Phạm đổi thành Phạm Khiêm Ích, hiệu Kính Trai, người làng Kim Sơn, huyện Gia Lâm (Hà Nội), đỗ Thám hoa đình nguyên năm 1710 đời Lê Dụ Tông, trải nhiều chức vụ quan trọng. Năm 1723, ông làm chánh sứ sang Trung Quốc mừng vua Ung Chính vừa lên ngôi. Khi tới Bắc Kinh, ông cùng mọi người trong đoàn dâng lên 3 bài thơ chúc mừng, được Ung Chính khen hay cho vào yết kiến trong điện Càn Thanh.