Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/07/2014 12:48 bởi Vanachi
Nguyễn Quỳnh 阮瓊 (1677-1748) là một danh sĩ thời Lê-Trịnh, từng thi đỗ hương cống nên còn gọi là Cống Quỳnh. Ông nổi tiếng với sự trào lộng, hài hước tạo nên nhiều giai thoại nên trong dân gian vẫn thường gọi ông là Trạng Quỳnh dù ông không đỗ trạng nguyên. Ông còn có tên Thưởng, hiệu Ôn Như, thuỵ Điệp Hiên, quê tại làng Bột Thượng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Thân sinh ông là ông Nguyễn Bổng và bà Nguyễn Thị Hương.

Thuở nhỏ, ông học với ông nội và cha (vốn là giám sinh ở Quốc Tử Giám). Năm 1696, Quỳnh thi đỗ giải nguyên, nhưng đi thi hội nhiều lần bị hỏng. Về sau, triều đình bổ nhiệm ông làm giáo thụ các huyện Thạch Thất, Phúc Lộc (Sơn Tây), tiếp đến làm huấn đạo phủ Phụng Thiên ở kinh thành Thăng Long. Năm 1718, đỗ khoa sĩ vọng, được bổ làm tri phủ Thái Bình, rồi về làm…