Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đinh Nhật Tân (1 bài)
- Trần Văn Gia (7 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Khiếu Năng Tĩnh (58 bài)
- Trương Vĩnh Ký (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/04/2022 23:04 bởi tôn tiền tử
Vũ Hữu Lợi 武有利 (1836-1886) sau ông đổi tên là Vũ Ngọc Tuân, hiệu Nghĩa Phẫn, dân gian thường gọi là ông nghè Giao Cù, quê xã Giao Cù, huyện Nam Chân, nay là thôn Giao Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông đỗ cử nhân khoa Canh Ngọ (1870), đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Ất Hợi niên hiệu Tự Đức thứ 28 (1875), được bổ chức Đốc học Nam Định, hàm Quang lộc Tự khanh, rồi Tá lý bộ Binh. Năm 1881, ông được cải bổ Thương biện Nam Định.

Năm 1884, triều đình Nguyễn ký hiệp ước đầu hàng giặc Pháp, ông bỏ quan về quê dạy học, chiêu mộ nghĩa sĩ, liên kết với binh lính ở thành Nam, chuẩn bị khởi nghĩa chiếm lại Nam Định. Ông bị bạn học cũ là Án sát Nam Định Vũ Văn Báo chỉ điểm cho quân Pháp bắt và xử tử vào đêm 30 tết Bính Tuất. Sự kiện ông hy sinh đã gây xúc động mạnh trong giới sĩ phu và nhân dân đương thời, là đề tài cho nhiều tác phẩm yêu nước.