Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/10/2011 01:19 bởi hongha83
Vũ Cán 武幹 (1475-?) hiệu Tùng Hiên, quê ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay là huyện Bình Giang, Hải Dương. Ông đỗ Tiến sĩ năm 1499 niêu hiệu Cảnh Thống thứ 5 (1502). Ban đầu ông làm quan dưới triều nhà Lê, được cử đi sứ nhà Minh, sau làm quan với triều Mạc. Năm 1510 đi sứ Trung Quốc với chức Thị thư khi về đổi sang Thị giảng ở Viện hàn lâm (1522). Khi nhà Mạc lên, ông vẫn ở lại giữ chức trong triều, thăng tới Thượng thư bộ Lễ. Vũ Cán có quan hệ thi hữu với nhiều danh sĩ. Tác phẩm có "Tùng Hiên thi tập", "Tùng Hiên văn tập", v.v..