Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/01/2020 00:40 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Nghĩa Thọ (1480-1564) quê ở xóm Trại, xã Trinh Nữ, huyện Duy Tân, nay là huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Thìn niên hiệu Đoan Khánh thứ 4 (1508) đời Lê Uy Mục, làm quan đến chức Tự khanh.

 

Tuyển tập chung