Gió hoà quá ngọ chuyển về nam
Đêm đến non tây khí lạnh tràn
Mưa lớn bủa lên mùa rét tới
Thư phòng trống hở buốt kim châm
Ở nhà lão mẫu nằm sao được
Lũ trẻ quê hương tuổi thiếu niên
Đáng thẹn thân này nghèo đã khổ
Trời sao không mắt xét soi xem?

tửu tận tình do tại