Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vũ Cán (2 bài)
- Tạ Đình Huy (3 bài)
- Trần Tông Lỗ (1 bài)
- Nguyễn Nghĩa Thọ (1 bài)
- Nguyễn Tông Mạo (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/01/2020 00:28 bởi tôn tiền tử
Dương Đức Kỳ (1475-1564) còn có tên Dương Đức Thuỵ, quê xã Phú Thứ, nay là thôn Phú Thứ, xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Mùi niên hiệu Cảnh Thống thứ 2 (1499) thời vua Lê Hiển Tông, làm quan Phủ doãn phụng thiên.

 

Tuyển tập chung