Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/01/2020 01:19 bởi tôn tiền tử
Trần Tông Lỗ (1480-1570) quê xã Mỹ Đê, huyện Kim Bảng, nay là xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (hoàng giáp) khoa Ất Sửu niên hiệu Đoan Khánh thứ nhất (1505) đời Lê Uy Mục, làm quan đến Lễ bộ Tả thị lang.

 

Tuyển tập chung