Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/01/2020 22:15 bởi tôn tiền tử
Tạ Đình Huy 謝廷暉 (1474-1542) quê xã Hồng Khê, huyện Duy Tân, nay là xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Tân Mùi niên hiệu Hưng Thuận thứ 3 (1511) đời Lê Tương Dực, năm 38 tuổi. Làm quan chức Cấp sự trung.

 

Tuyển tập chung