Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phúc Vương Tranh (1 bài)
- Tạ Đình Huy (3 bài)
- Vũ Cán (2 bài)
- Nguyễn Quang Bật (2 bài)
- Dương Đức Kỳ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/01/2020 00:53 bởi tôn tiền tử
Trần Bích Hoành 陳璧宏 (1469-1550) hay Trần Bích Hoằng, có tài liệu ghi là Trần Hoành Bích, quê ở xóm Tân Châu, xã Điền Xá, huyện Duy Tân, nay là huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Tân Mùi niên hiệu Hồng Thuận thứ 3 (1511) đời Lê Tương Dực, làm quan chức Giám sát ngự sử.

 

Tuyển tập chung