Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:44

Tài cao thời hẳn nên dùng
Cớ sao lại phải trông mong làm gì
Không thì phúc lý tương tuy
Túi thơ bầu rượu xa đi trần phàm
Sông núi Nam thời vua chúa Nam
Há có nhẽ đem Tây, đem Bắc
Ta từ lúc phong vân bất đắc
Chẳng tức ai chỉ tức với ông giời
Không tiên không tục không người
Ngất ngơ ngất ngưởng trên đời tiêu dao
Đường cũ theo lối vua Nghiêu
Kẻ ca tạc đỉnh người giao canh điền
Bao giờ hội ngộ được tiên.


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, NXB Văn học, 2002