Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 13/03/2012 15:01

Khuyến học

Ngũ bách niên lai hội nhất phùng,
Danh vi Đại Khả hiệu vi Đồng.
Học phi Oánh tỷ niên do tốn,
Tài bất Bật luân xỉ tắc đồng.
Thư tịch phát huy trì Lão tử,
Đại đình khôi quán vãn Lương công.
Bỉ xưng dĩnh ngộ kỳ nhân khẩu,
Nhĩ tiểu sinh nghi tảo lập công.


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 104, NXB Văn Học, 2002.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Năm trăm năm lại hội tao phùng
Đại Khả là tên, hiệu chữ Đồng
Oánh tuổi hơn ta còn học kém
Bật tài chẳng vượt tuổi tuy đồng
Lớn rồi mới học kìa Tô lão
Già đỗ trạng nguyên nọ Lương công
Thiên hạ thường khen là bậc giỏi
Học sinh mình phải sớm thành công

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm trăm năm hội tao phùng,
Tên là Đại Khả, chữ Đồng hiệu đây.
Oánh tuổi hơn ta kém hay,
Bật tài chẳng vượt tuổi rày bằng ta.
Lớn rồi mới học lão Tô,
Trạng nguyên già đỗ ấy là Lương công.
Thiên hạ thường khen giỏi giang,
Học sinh mình phải sớm càng thành công.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời