勸學

五百年來會一逢,
名爲大可號爲童。
學丕瑩比年猶遜,
才不弼論齒則同。
書籍發揮遲老子,
大庭恢冠晩良公。
彼稱穎悟奇人口,
爾小生宜早立功。

 

Khuyến học

Ngũ bách niên lai hội nhất phùng,
Danh vi Đại Khả hiệu vi Đồng.
Học phi Oánh tỷ niên do tốn,
Tài bất Bật luân xỉ tắc đồng.
Thư tịch phát huy trì Lão tử,
Đại đình khôi quán vãn Lương công.
Bỉ xưng dĩnh ngộ kỳ nhân khẩu,
Nhĩ tiểu sinh nghi tảo lập công.

 

Dịch nghĩa

Năm trăm năm mới có một hội tao phùng
Tên ta là Đại Khả, gọi là Đồng
Sức học của Oánh không thể so với ta, tuổi ta còn kém Oánh
Tài năng của Bật không bì với ta được, tuổi lại ngang Bật
Tô Lão Tuyền cắp sách đi học cũng chậm
Lương Hiệu chiếm bảng ở sân rồng cũng muộn
Mấy người ấy đều được khen là thông minh kỳ lạ
Lớp học sinh nhỏ chúng mình nên sớm lập công


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Năm trăm năm lại hội tao phùng
Đại Khả là tên, hiệu chữ Đồng
Oánh tuổi hơn ta còn học kém
Bật tài chẳng vượt tuổi tuy đồng
Lớn rồi mới học kìa Tô lão
Già đỗ trạng nguyên nọ Lương công
Thiên hạ thường khen là bậc giỏi
Học sinh mình phải sớm thành công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm trăm năm hội tao phùng,
Tên là Đại Khả, chữ Đồng hiệu đây.
Hơn ta tuổi Oánh kém hay,
Bật tài chẳng vượt tuổi rày bằng ta.
Lớn rồi mới học lão Tô,
Trạng nguyên già đỗ ấy là Lương công.
Giỏi giang thiên hạ khen ròng,
Học sinh mình phải sớm mong công thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời