Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:45

Trông thấy chữ thi nhân tác tiết
Có trí khôn thời biết người hiền
Đã dự vào tuyển dụng chi quyền
Sao cho biết kẻ trung người nịnh
Sách có chữ "duy thiên bảo định"
Ngâm vài câu tình tính để mà chơi
Kìa anh hùng tự cổ chí kim
Đạo quân phụ một niềm trung hiếu
Cũng có kẻ ngâm câu "vô sự tiểu"
Mà lúc này chưa hiểu kỳ danh
Mở Dịch xem được quẻ đại hành
Thế mới biết "thiên sinh ngô hữu ý"
Sách có chữ "đức tương vô tuý"
Có say sưa một tý mới nên đời
Bể Sở kia ai tát mà vơi
Khi nhàn hạ thả thuyền chơi bể sóng
Cảnh Thiên Thai ân cần tương tống
Chí rắp mong nhất thống sơn hà
Có chăng ta lại biết ta!


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, NXB Văn học, 2002