Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 13/03/2012 19:19

Vịnh thời sự

Thiên hạ phân phân nại nhược hà,
Phương kim thời sự tối vi đa.
Kỷ niên dân bị phong vi lạo,
Sổ độ tặc lai chiến dĩ hoà.
Hoàn loại vị nhiên tân bão hoả?
An năng hội thiếp hải dương ba.
Thiên tâm như dục khai bình trị,
Xả ngã kỳ thuỳ tá quốc gia!


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 106, NXB Văn Học, 2002

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Thiên hạ sao mà rắc rối a!
Càng ngày việc cứ mọc thêm ra
Dân bao năm khổ bão rồi lụt
Giặc mấy phen vô đánh lại hòa
Chẳng khác củi khô kề khói lửa
Bao giờ biển cả hết phong ba
Trời còn muốn mở nền bình trị
Không tớ thì ai giúp nước nhà!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên hạ sao mà rắc rối cà?
Càng ngày thời sự cứ nhiều ra.
Dân bao năm khổ vì lụt bão,
Giặc mấy độ vô đánh rồi hoà.
Chẳng khác hoá dầu bên khói lửa
Bao giờ biển lớn hết phong ba.
Lòng trời muốn mở nền bình trị,
Không ta ai người giúp quốc gia!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời