Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 13/03/2012 19:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2020 07:55

詠時事

天下紛紛奈若何,
方今時事最爲多。
紀年民被風而澇,
數度賊來戰與和。
還類爲燃薪抱火,
安能會怗海洋波。
天心如欲開平治,
捨我其誰佐國家。

 

Vịnh thời sự

Thiên hạ phân phân nại nhược hà,
Phương kim thời sự tối vi đa.
Kỷ niên dân bị phong vi lạo,
Sổ độ tặc lai chiến dĩ hoà.
Hoàn loại vị nhiên tân bão hoả?
An năng hội thiếp hải dương ba.
Thiên tâm như dục khai bình trị,
Xả ngã kỳ thuỳ tá quốc gia!

 

Dịch nghĩa

Việc thiên hạ rối bời biết tính sao
Huống nay thời cuộc lại quá nhiều chuyện
Bao năm dân bị bão rồi lụt
Mấy phen giặc đến đánh lại hoà
Chẳng khác củi nỏ đặt kề trên lửa
Sao có thể làm yên sóng trên đại dương
Nếu lòng trời còn muốn mở nền thái bình thịnh trị
Bỏ ta thì ai là người giúp nước nhà


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 106, NXB Văn Học, 2002

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Thiên hạ sao mà rắc rối a!
Càng ngày việc cứ mọc thêm ra
Dân bao năm khổ bão rồi lụt
Giặc mấy phen vô đánh lại hòa
Chẳng khác củi khô kề khói lửa
Bao giờ biển cả hết phong ba
Trời còn muốn mở nền bình trị
Không tớ thì ai giúp nước nhà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên hạ sao mà rắc rối cà?
Càng ngày thời sự cứ nhiều ra.
Dân bao năm khổ vì mưa bão,
Giặc mấy độ vô đánh lại hoà.
Chẳng khác hoá dầu bên khói lửa
Bao giờ biển lớn hết phong ba.
Lòng trời muốn mở nền bình trị,
Ta chẳng thì ai giúp quốc gia!

11.00
Trả lời