Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 13/03/2012 18:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2020 07:56

Nghĩ bản tỉnh sự thế

Dân sự gian nan dĩ kỷ niên,
Phương kim tỉnh thế tối phân phiền.
Giang phòng nhật nhật dân phương cấp,
Thuỷ hoạn thang thang hoạn hựu duyên.
Vị trí ung hy đô tại thử,
Mạc phi khí hoá ngẫu nhi nhiên.
Hạnh đắc thiên nhân thi trí trị,
Phiên linh nhân lực khả hồi thiên.


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 105, NXB Văn Học, 2002

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo, Phạm Đức Duật

Khó khăn dân chịu mấy năm rồi
Tình thế ngày nay thực rối bời
Gìn giữ đê điều dân khó nhọc
Mênh mông lũ lụt nước chưa lui
Đời chưa thịnh trị do lẽ ấy
Vận chửa thăng bình bởi thế thôi
May được trời người cùng hoà hợp
Sức người sẽ chuyển đổi cơ trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khó khăn dân chịu mấy năm,
Ngày nay tình thế thực đang rối bời.
Giữ đê dân khó nhọc rồi,
Mênh mông lũ lụt nước thời chưa lui.
Đời chưa thịnh trị cơ lùi,
Thăng bình vận chửa đến hồi mà thôi.
Được may hoà hợp trời người,
Sức người chuyển đổi cơ trời nay mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Bao mùa cực nhọc cả làng tôi
Tình thế giờ đây khó vãn hồi
Lao khổ đê điều dân vẫn cố
Cuộn trào sông nước lũ chưa thôi
Nào hay ngập hạn do đường ấy
Dẫu biết nắng mưa khó lượng rồi
May được người người cùng chống chọi
Hè nhau hợp sức chuyển cơ trời.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời