Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 13/03/2012 18:46

Nghĩ bản tỉnh sự thế

Dân sự gian nan dĩ kỷ niên,
Phương kim tỉnh thế tối phân phiền.
Giang phòng nhật nhật dân phương cấp,
Thuỷ hoạn thang thang hoạn hựu duyên.
Vị trí ung hy đô tại thử,
Mạc phi khí hoá ngẫu nhi nhiên.
Hạnh đắc thiên nhân thi trí trị,
Phiên linh nhân lực khả hồi thiên.


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 105, NXB Văn Học, 2002

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo, Phạm Đức Duật

Khó khăn dân chịu mấy năm rồi
Tình thế ngày nay thực rối bời
Gìn giữ đê điều dân khó nhọc
Mênh mông lũ lụt nước chưa lui
Đời chưa thịnh trị do lẽ ấy
Vận chửa thăng bình bởi thế thôi
May được trời người cùng hòa hợp
Sức người sẽ chuyển đổi cơ trời

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khó khăn dân chịu mấy năm,
Ngày nay tình thế thực đang rối bời.
Giữ đê dân khó nhọc rồi,
Mênh mông lũ lụt nước thời chưa lui.
Đời chưa thịnh trị cơ lùi,
Thăng bình vận chửa đến hồi mà thôi.
May được hoà hợp người trời,
Sức người chuyển đổi cơ trời nay mai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời