13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 27/05/2010 22:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 22:05

登安世路

何事紛紜說露機,
騎驢相顧沒相隨。
雖翔千仞猶虞難,
難寓孤山作住持。
治疇且學伊先覺,
揚節難扶漢故基。
既姑托跡耕耡暇,
何事紛紜說露機。

 

Đăng Yên Thế lộ

Hà sự phân vân thuyết lộ ky (cơ),
Kỵ lư tương cố một tương tuỳ.
Tuy tường thiên nhận do ngu nạn,
Nan ngụ cô sơn tác trụ trì.
Trị trù thả học Y tiên giác,
Dương tiết nan phù Hán cố ky (cơ)..
Ký cô thác tích canh sừ hạ,
Hà sự phân vân thuyết lộ ky (cơ).

 

Dịch nghĩa

Bước đi ngàn dặm xa vời vợi,
Cưỡi ngựa nhìn lại không một ai theo.
Dẫu bay cao ngàn trượng vẫn lo nạn,
Làm nhà tu hành ngụ chốn cô sơn cũng khó thay.
Biết trước thời cơ nên học cách trị nước của Y Doãn,
Nay dẫu giương cao khí tiết cũng khó khôi phục cơ đồ nhà Hán.
Hãy mượn tạm thú vui trong việc cày cấy,
Việc gì phải đăm chiêu lo lắng, cau mày.


Bài này còn gọi là Thiên lý du du, được phổ biến ở Hưng Yên, Thái Bình tháng 4-1897, nhằm tuyên truyền, tuyển người lên Yên Thế. Do đã tham gia truyền miệng nên có một số khảo dị nhỏ. Tác giả dùng lối chơi chữ, hai chữ đầu của câu sau là nói lái hai chữ cuối của câu trước.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Dùng dắng làm chi để lộ mưu,
Cưỡi lừa ngoảnh lại chẳng người theo.
Dẫu bay nghìn dặm còn lo nạn,
Khó sống nhiều năm mãi đỉnh đèo.
Hãy học thầy Y tài tính liệu,
Mong phò nhà Hán cảnh gieo neo.
Tạm thời ẩn náu vui cày cấy,
Dùng dắng làm chi để lộ mưu.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bước đi ngàn dặm xa vời,
Trên yên nhìn lại không người nào theo.
Bay ngàn trượng lo nạn nghèo,
Tu hành ngụ chốn cheo leo non ngàn.
Trị dân Y Doãn nên bàn,
Giương cao khí tiết khó toàn Hán bang.
Thú vui hãy tạm nông tang,
Việc gì mà phải trăm ngàn lo âu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời