Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2020 07:54

兵起

當時兵起各西東,
世上誰能立大功。
文武如相從會合,
水魚應亦一期逢。
流行速若郵傳孟,
應運爭同草上風。
事勢到頭安得柱,
恬龍仍自作飛龍。

 

Binh khởi

Đương thời binh khởi các tây đông,
Thế thượng thuỳ năng lập đại công?
Văn vũ như tương tùng hội hợp,
Thuỷ ngư ưng diệc nhất kỳ phùng.
Lưu hành tốc nhược bưu truyền mạnh,
Ứng vận tranh đồng thảo thượng phong.
Sự thế đáo đầu an đắc trụ,
Điểm long nhưng tự tác phi long.

 

Dịch nghĩa

Giờ đây quân dậy khắp nơi nơi
Trên đời này ai dám lập công lớn
Văn võ cùng nhau hội hợp lại
Như cá với nước cùng nhau gặp gỡ
Mệnh lệnh nhanh chóng truyền qua binh trạm
Thời vận xoay chuyển như gió lướt cỏ
Sự thế kíp rồi sao chần chừ được
Rồng nằm vươn dậy thành rồng bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Giờ đây quân dậy khắp tây đông
Ai dám vùng lên lập đại công
Cả nước phen này vui gặp gỡ
Võ văn chính hội giúp non sông
Lệnh truyền nhanh chóng qua binh trạm
Vận nước vần xoay gió lướt đồng
Tình thế kíp rồi không để lỡ
Rồng nằm vươn dậy lập kỳ công

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đương thời quân dậy tây đông,
Vùng lên thế mạnh đại công nên liền.
Nước nhà vui gặp một phen,
Võ văn chính hội giúp quyền non sông.
Vận thời xoay gió lướt đồng,
Lệnh truyền nhanh chóng qua vòng trạm binh.
Kíp rồi không lỡ tình hình,
Rồng nằm vươn dậy kỳ công lập thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời