Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:35

Binh khởi

Đương thời binh khởi các tây đông
Thế thượng thuỳ năng lập đại công?
Văn vũ như tương tùng hội hợp
Thuỳ ngư ưng diệc nhất kỳ phùng
Lưu hành tốc nhược bưu truyền mạnh
Ứng vận tranh đồng thảo thượng phong
Sự thế đáo đầu an đắc trụ
Điểm long nhưng tự tác phi long


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, NXB Văn học, 2002

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Giờ đây quân dậy khắp tây đông
Ai dám vùng lên lập đại công
Cả nước phen này vui gặp gỡ
Võ văn chính hội giúp non sông
Lệnh truyền nhanh chóng qua binh trạm
Vận nước vần xoay gió lướt đồng
Tình thế kíp rồi không để lỡ
Rồng nằm vươn dậy lập kỳ công

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đương thời quân dậy tây đông,
Vùng lên thế mạnh đại công nên liền.
Cả nước vui gặp một phen,
Võ văn chính hội giúp quyền non sông.
Vận nước xoay gió lướt đồng,
Lệnh truyền nhanh chóng qua vòng trạm binh.
Kíp rồi không lỡ tình hình,
Rồng nằm vươn dậy kỳ công lập thành.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời