Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:37

Cô đăng

Cô đăng khiêu tận vị thành miên
Tinh nhật ôi ôi ốc thượng huyền
Thân ngoạ cô sàng vô bản địa
Nguyệt lâm tiểu địa bất cao thiên
Kim triêu do tác trần trung khách
Tha nhật nhưng thành thể thượng tiên
Thử nội tài hoa chân bất thiểu
Thư ngôn vương đạo đãng biền biền


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, NXB Văn học, 2002

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Môn, Phạm Đức Duật

Đèn riêng bấc lụi giấc chưa thành
Vằng vặc trăng sao bạc mái tranh
Cô quạnh giường riêng không đất ở
Lạnh lùng trăng dọi lạc trời xanh
Nay còn làm khách nơi trần thế
Sau sẽ nên tiên cốn đất lành
Đất Việt người tài đâu phải hiếm
Còn cơ hưng thịnh nước non mình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bấc đèn lụi giấc chưa thành,
Trăng sao vằng vặc mái tranh xuyên vào.
Lạnh lùng trăng dọi trời cao,
Thân nằm giường lẻ không vào đất quê.
Nay còn làm khách trần thế,
Sau sẽ nên tiên chốn về đất xưa.
Đất Việt người tài có thừa,
Còn cơ hưng thịnh đạo vua nước mình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời