Dưới đây là các bài dịch của Phạm Môn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cô đăng (Kỳ Đồng): Bản dịch của Phạm Môn, Phạm Đức Duật

Đèn riêng bấc lụi giấc chưa thành
Vằng vặc trăng sao bạc mái tranh
Cô quạnh giường riêng không đất ở
Lạnh lùng trăng dọi lạc trời xanh
Nay còn làm khách nơi trần thế
Sau sẽ nên tiên cốn đất lành
Đất Việt người tài đâu phải hiếm
Còn cơ hưng thịnh nước non mình

Ảnh đại diện

Đối nguyệt (Kỳ Đồng): Bản dịch của Phạm Môn

Ngồi nhàn nghe gió ngắm trăng trong
Trăng gió vào thơ viết mấy dòng
Gió lá lao xao lên khúc hát
Trăng cành vằng vặc đẹp mông lung
Trong ly hơi rượu lan theo gió
Ngoài chiếu cung đàn vút khoảng không
Rung động tâm hồn ta thử hỏi
Gió trăng có biết đến ta không?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]