Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:55

Thế sự thi

Dục vấn thiên cơ vấn thế tâm
Cổ lai vị hữu thậm ư câm
Chung nam tự hữu song tam khí
Nhất Việt hồ vi tứ ngũ âm
Thục vị cập canh năng hạ cửu
Thuỳ tri tuất bắc cánh thu thâm
Cổ lai vị hữu nhân tài tử
Mã thượng thung dung tự lập nhâm


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, NXB Văn học, 2002

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Muốn hỏi cơ trời thế cục đây
Xưa chưa từng thấy tệ như nay
Núi Nam lúc nhúc hai ba bọn
Đất Việt om sòm tiếng tụi Tây
Ai bảo thời cơ đà sắp đến
Nào hay tình thế vẫn còn gay
Anh hùng tự cổ đâu cam chịu
Giành lại non sông hẳn có ngày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn hỏi thế cục cơ trời,
Xưa chưa từng thấy tệ đời như nay.
Núi Nam lúc nhúc bọn bầy,
Ồn ào đất Việt tiếng Tây tiếng Tàu.
Thời cơ ai ảo đến mau,
Nào hay tình thế còn gay khó bàn.
Anh hùng tự cổ đâu cam,
Non sông giành lại cho dân có ngày.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời