15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 11:55, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/04/2020 07:55

世事詩

欲問天機問世心,
古來未有甚於今。
終南自有雙三器,
一越弧圍四五音。
孰謂及更能夏久,
誰知卒北更秋深。
古來未有人才子,
馬上從容自立任。

 

Thế sự thi

Dục vấn thiên cơ vấn thế tâm,
Cổ lai vị hữu thậm ư câm.
Chung Nam tự hữu song tam khí,
Nhất Việt hồ vi tứ ngũ âm.
Thục vị cập canh năng hạ cửu,
Thuỳ tri tuất bắc cánh thu thâm.
Cổ lai vị hữu nhân tài tử,
Mã thượng thung dung tự lập nhâm.

 

Dịch nghĩa

Muốn hỏi cơ trời, hỏi lòng người
Từ xưa chưa bao giờ tình hình tồi tệ như ngày nay
Núi Chung Nam từ đâu mọc ra hai ba bọn
Một dải đất Việt sao có bốn năm thứ tiếng
Ai bảo đến năm canh nắng hạ đã lâu “ắt phải mưa rào”
Ai biết tình hình phía bắc càng rối ren
Từ xưa chưa có người anh hùng nào chết uổng
Nhanh chóng gánh trách nhiệm người anh hùng cứu nước[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Muốn hỏi cơ trời thế cục đây
Xưa chưa từng thấy tệ như nay
Núi Nam lúc nhúc hai ba bọn
Đất Việt om sòm tiếng tụi Tây
Ai bảo thời cơ đà sắp đến
Nào hay tình thế vẫn còn gay
Anh hùng tự cổ đâu cam chịu
Giành lại non sông hẳn có ngày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn hỏi thế cục cơ trời,
Xưa chưa từng thấy tệ đời như nay.
Núi Nam lúc nhúc bọn bầy,
Ồn ào đất Việt tiếng Tây tiếng Tàu.
Thời cơ ai ảo đến mau,
Nào hay tình thế còn gay khó bàn.
Anh hùng tự cổ đâu cam,
Non sông giành lại cho dân có ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Muốn hỏi cơ trời thế cục đây
Xưa chưa từng thấy tệ như nay
Núi Nam lúc nhúc hai ba bọn
Đất Việt om xòm tiếng tụi Tây
Ai bảo thời cơ đà sắp đến
Nào hay tình thế vẫn còn gay
Anh hùng tự cổ đâu cam chịu
Giành lại non sông hẳn có ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời