31/03/2023 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng cận hoa
紅槿花

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 20:54

 

Nguyên tác

花中幻出佛中身,
暮落朝開舊更新。
色即是空空是色,
一枝換得幾番春。

Phiên âm

Hoa trung huyễn xuất Phật trung thân,
Mộ lạc triêu khai cựu cánh tân.
Sắc tức thị không không thị sắc,
Nhất chi hoán đắc kỷ phiên xuân.

Dịch nghĩa

Trong hoa huyễn ảo xuất hiện chân thân của Phật,
Tối rụng, sớm nở, cũ rồi lại mới.
Sắc là không và không là sắc,
Một cành đắp đổi bao nhiêu lần xuân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Trong hoa như hiện Phật chân thân,
Mới, cũ thay nhau nở với tàn.
Sắc tức là không, không tức sắc,
Một cành đắp đổi biết bao xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Hồng cận hoa