Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:04

送老妾還村居

無限東風暖襲人,
醉中扶起老來身。
慇懃報道無他語,
江館煙村共一春。

 

Tống lão thiếp hoàn thôn cư

Vô hạn đông phong noãn tập nhân,
Tuý trung phù khởi lão lai thân.
Ân cần báo đạo vô tha ngữ,
Giang quán yên thôn cộng nhất xuân.

 

Dịch nghĩa

Gió đông thật đầm ấm theo quanh người,
Trong say dìu đỡ tấm thân già yếu.
Trước sau nhắc nhở dặn bảo:
Quán nhỏ bên sông và xóm toả khói chiều cũng cùng trong một trời xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gió đông ấm áp vuốt ve người,
Say, đỡ thân già, nói chuyện vui.
Nhắc nhở trước sau cùng một ý,
Quán sông, xóm cũ một xuân tươi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió đông chợt thổi ấm người
Thân già dìu đỡ lần hồi trong say
Ân cần nhắc nhở trước sau
Quán sông, thôn khói chung màu xuân tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời