Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:02

望潮樓

數頃金江數尺梅,
滔滔逝水為誰開。
寒潮漲退今猶古,
留得人間笑白頭。

 

Vọng triều lâu

Sổ khoảnh Kim giang sổ xích mai,
Thao thao thệ thuỷ vị thuỳ khai.
Hàn triều trướng thoái kim do cổ,
Lưu đắc nhân gian tiếu bạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Mấy khúc sông Kim bên mấy gốc mai,
Nước chảy cuồn cuộn vì ai khơi nguồn.
Thuỷ triều vẫn lên xuống, bây giờ cũng như ngày xưa,
Chỉ lưu lại cho người đời câu cười “Sóng bạc đầu”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mấy khúc sông Kim, mấy gốc mai,
Mênh mang nước chảy hỏi vì ai?
Xưa nay ngọn nước triều lên xuống,
“Sóng bạc đầu” lưu một tiếng cười.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mấy khúc sông Kim, mấy gốc mai
Ào ào nước chảy bởi ai khơi
Nước triều lên xuống xưa nay thế
Lưu lại nhân gian nhạo bạc đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời