15/06/2024 07:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng triều lâu
望潮樓

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:02

 

Nguyên tác

數頃金江數尺梅,
滔滔逝水為誰開。
寒潮漲退今猶古,
留得人間笑白頭。

Phiên âm

Sổ khoảnh Kim giang sổ xích mai,
Thao thao thệ thuỷ vị thuỳ khai.
Hàn triều trướng thoái kim do cổ,
Lưu đắc nhân gian tiếu bạch đầu.

Dịch nghĩa

Mấy khúc sông Kim bên mấy gốc mai,
Nước chảy cuồn cuộn vì ai khơi nguồn.
Thuỷ triều vẫn lên xuống, bây giờ cũng như ngày xưa,
Chỉ lưu lại cho người đời câu cười “Sóng bạc đầu”.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mấy khúc sông Kim, mấy gốc mai,
Mênh mang nước chảy hỏi vì ai?
Xưa nay ngọn nước triều lên xuống,
“Sóng bạc đầu” lưu một tiếng cười.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Vọng triều lâu