Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:03

亂後歸故園詠梅

萬紫千紅都是春,
等閑開謝總紛紛。
雪中不改堅貞操,
惟有寒梅伴主人。

 

Loạn hậu quy cố viên vịnh mai

Vạn tử thiên hồng đô thị xuân,
Đẳng nhàn khai tạ tổng phân phân.
Tuyết trung bất cải kiên trinh tháo,
Duy hữu hàn mai bạn chủ nhân.

 

Dịch nghĩa

Muôn tía nghìn hồng đều là xuân cả,
Hãy xem: nở rồi tàn, rối bời bời.
Trong tuyết lạnh, không đổi tiết tháo, kiên trinh,
Chỉ có mai gầy là bạn với chủ nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Muôn tía ngàn hồng đấu sắc xuân,
Nở rồi tàn héo rối phân phân.
Kiên trinh tiết tháo bền trong tuyết,
Chỉ bạn mai gầy với chủ nhân.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn tía nghìn hồng xuân vẻ tươi,
Xem ra tàn nở rối bời bời.
Kiên trinh không đổi trong mưa tuyết,
Chỉ có mai gầy bạn chủ thôi.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn hồng muôn tía sắc xuân tươi
Tàn, nở thay nhau khó định rồi
Trong tuyết kiên trinh không chút đổi
Mai gầy riêng bạn chủ nhân thôi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

Xuân gợi nghìn hồng vạn tía phơi,
Cứ đơm rồi rụng rối bời bời.
Tuyết sương tiết tháo không dời đổi,
Có mỗi mai gầy kết bạn chơi.

15.00
Trả lời