觀棋偶興

兩河戰罷氣方酣,
妙奪兵機重笑談。
天數一周離更合,
長江誰謂限東南。

 

Quan kỳ ngẫu hứng

Lưỡng Hà chiến bãi khí phương hàm,
Diệu đoạt binh cơ trọng tiếu đàm.
Thiên số nhất chu ly cánh hợp,
Trường Giang thuỳ vị hạn đông nam.

 

Dịch nghĩa

Sau cuộc chiến ở Lưỡng Hà, khí thế còn say sưa,
Khéo vận dụng binh cơ và chú trọng cả việc trao đổi đàm phán.
Số trời hết một chu kỳ phân ly rồi lại hoà hợp,
Dải Trường Giang ai bảo là giới hạn mãi đông và nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lưỡng Hà sau trận chiến còn ham,
Khéo chớp thời cơ, giỏi tiếu đàm.
Vòng trọn số trời lìa lại hợp,
Trường Giang ai bảo rẽ đông, nam.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sau trận Lưỡng Hà thế vẫn ham,
Thời cơ giỏi liệu đánh hay đàm.
Vòng trời định sẵn tan rồi hợp,
Phân giới đông nam nước một làn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời