復卦

下一陽微上五陰,
於初動處細推尋。
靜觀萬古生生意,
應見無窮天地心。

 

Phục quái

Hạ nhất dương vi thượng ngũ âm,
Ư sơ động xứ tế suy tầm.
Tĩnh quan vạn cổ sinh sinh ý,
Ứng kiến vô cùng thiên địa tâm.

 

Dịch nghĩa

Một hào dương ít ỏi ở dưới, năm hào âm ở trên,
Từ lúc bắt đầu vận động hãy tìm hiểu kỹ càng.
Chú ý quan sát sinh ý mọi vật từ trước đến nay,
Sẽ thấy cái tâm vô cùng của trời đất.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một hào dương dưới, năm âm trên,
Từ chỗ ban sơ gắng kiếm tìm;
Lặng xét muôn đời sinh ý ấy,
Đất trời đạo lý thật vô biên.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới một hào dương trên năm âm
Ban sơ nên cố gắng suy tầm
Xét xem sinh ý xưa nay ấy
Đạo lý đất trời vốn rất thâm

34.00
Trả lời