Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 21:56

寓興凡四首其四

人間萬事是還非,
每恨年光與老違。
最愛樓前山意好,
斜陽帶得白雲歸。

 

Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 4

Nhân gian vạn sự thị hoàn phi,
Mỗi hận niên quang dữ lão vi.
Tối ái lâu tiền sơn ý hảo,
Tà dương đới đắc bạch vân quy.

 

Dịch nghĩa

Cõi người muôn việc đúng có thể lại sai,
Thường giận nỗi tuổi cao với sức già cứ trái nhau;
Rất mến cái tình ý của ngọn núi trước lầu,
Lúc nắng tà lại kéo được mây trắng đến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cõi người muôn việc đúng rồi sai,
Tuổi lớn, sức già – chẳng được hai.
Rất mến trước lầu tình ý núi,
Chiều tà mây trắng lững lờ bay…

tửu tận tình do tại
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời người muôn việc đúng sai
Tuổi cao, sức yếu cả hai khó toàn
Trước lầu tình ý chứa chan
Nắng chiều đưa cánh mây ngàn lửng lơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời