與高舍友人別後

相逢亂後老相催,
繾綣離情酒數杯。
夜靜雲庵誰是伴,
一窗明月照寒梅。

 

Dữ Cao Xá hữu nhân biệt hậu

Tương phùng loạn hậu lão tương thôi,
Khiển quyển ly tình tửu sổ bôi.
Dạ tĩnh Vân Am thuỳ thị bạn,
Nhất song minh nguyệt chiếu hàn mai.

 

Dịch nghĩa

Sau lúc loạn ly gặp nhau thì đều đã già
Cùng nhau uống vài chén rượu để thắt chặt mối tình ly biệt
Đêm thanh vắng ở Am Mây biết lấy ai làm bạn
Chỉ vầng trăng sáng ngoài cửa sổ rọi bóng vào gốc mai lạnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Gặp nhau sau loạn đã vừa già
Bịn rịn xa nhau chén rượu khà
Đêm vắng Am Mây ai bạn với
Cành mai trước cửa bóng trăng tà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Gặp nhau hết loạn đã già
Biệt ly lưu luyến một vài chén chơi
Am Mây đêm vắng bạn ai?
Ngoài song trăng rọi bóng mai lạnh lùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sau loạn gặp nhau lão cả hai
Biệt ly mấy chén luyến lưu hoài
Am Mây đêm vắng ai làm bạn
Trăng sáng đầy song chiếu tuyết mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau sau loạn đã về già,
Vài chén uống ôn kỷ niệm qua.
Đêm vắng Am Mây ai bạn hữu,
Ngoài song trăng chiếu bóng mai nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gặp nhau sau loạn đã già
Luyến lưu vài chén cũng là nhớ thương
Am Mây vắng vẻ đêm trường
Trăng tà soi bóng lạnh lùng cội mai

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gặp nhau sau loạn thảy già nhanh,
Nài chén ly bôi bịn rịn tình.
Đêm vắng am mây ai kết bạn,
Bên song trăng rọi gốc mai cằn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gặp nhau sau loạn đã già rồi
Bịn rịn chia ly chén rượu mời
Đêm vắng am mây ai bạn nữa
Mai cằn bên cửa bóng trăng soi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

Gặp nhau sau loạn già nua cả,
Quyến luyến chia tay mấy chén đầy.
Đêm vắng am mây ai bạn nữa?
Bên song trăng chiếu bóng mai gầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời